โปรแกรมอ่านบัตรประชาชนและกรอกแบบฟอร์มอัตโนมัติ Thai ID Smart Card Reader and Auto Fill Form ขายราคาถูก โครงสร้างระบบโปรแกรม
 

CEO-SOFTWARE (ซีอีโอ ซอฟต์แวร์) : ซอฟต์แวร์ไทย เพื่อบริหารธุรกิจและองค์กรไทย

:: Login  | Dealer (สมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย) | FAQ | Site Map ::

 
Home | Company | Software | POS & Hardware | Shopping Cart | Services | Customer Ref. | Download | Activate Key | Contact Us
 
  Software Detail
 

 

ซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศบริหารภาครัฐและองค์กร (4)

 
  1.ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์ความรู้  
  CEO-KM V 9.0  
  2.ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล  
  CEO-HRM V 7.0  
  3.ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  
  CEO-EDOC V 8.0  
  4.ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการหนังสือเวียน  
  CEO-CNM V 8.0  
 

ซอฟต์แวร์บริหารภาคธุรกิจและองค์กร (8)

 
  1.โปรแกรมขายหน้าร้าน (Winmax POS)  
  Winmax-POS V 5.0  
  2.โปรแกรมอ่านบัตรประชาชน  
  ITS-TIDR V 3.0  
  3.โปรแกรมอ่านบัตรประชาชนและกรอกแบบฟอร์มอัตโนมัติ  
  CEO-TCR V 7.0  
  4.โปรแกรมบริหารการส่ง SMS  
  CEO-SMS V 4.0  
  5.โปรแกรมจัดการหมายเลขพัสดุส่งสินค้า  
  CEO-TMS V 6.0  
  6.โปรแกรมบริหารงานซ่อม  
  CEO-SVM V 7.0  
  7.โปรแกรมบริหารจัดการอินเตอร์แอคทีฟไวท์บอร์ด V4.0  
  CEO-WMB V 4.0  
  8.โปรแกรมบริหารจัดการอินเตอร์แอคทีฟไวท์บอร์ด V5.0  
  CEO-WMB V 5.0  

POPULAR TAG
โปรแกรมจัดการ โปรแกรม ราคา ceo-software ซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์ ราคา ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป ซอฟต์แวร์บริการ ซอฟต์แวร์ไทย โปรแกรมบริหาร โปรแกรมภาครัฐ โปรแกรมสำเร็จรูป จำหน่ายโปรแกรม ขาย โปรแกรม ขาย ซอฟต์แวร์ โปรแกรมธุรกิจ โปรแกรมลิขสิทธิ์ ซีอีโอ ซอฟต์แวร์ ระบบสารสนเทศ โปรแกรมไทย โปรแกรมช่วย ระบบ MIS อ่านบัตรประจำตัวประชาชน โปรแกรมอ่านข้อมูลจากบัตรประชาชน อ่านบัตรประชาชน โปรแกรมอ่านบัตร Smart Card โปรแกรมอ่านบัตร สมาร์ทการ์ด โปรแกรมช่วยกรอกข้อมูล โปรแกรมบัตรประชาชน โปรแกรมกรอกบัตรประชาชน โปรแกรมเขียนบัตรประชาชน โปรแกรมกรอกแบบฟอร์ม โปรแกรมอ่านบัตรประชาชน ซีอีโอ ซอฟต์แวร์โปรแกรม ระบบทรัพยากรบุคคล ระบบงานสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ eletronic whiteboard กระดานอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ กระดานไวท์บอร์ดอัจฉริยะ ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ กระดานอินเตอร์แอคทีฟอัจฉริยะ ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ กระดานอิเล็กทรอนิกส์ไวท์บอร์ด โปรแกรมกระดานอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ชมทั้งหมด 2,073,888
:: ::
ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 1
โปรแกรมอ่านบัตรประชาชนและกรอกแบบฟอร์มอัตโนมัติ  ความสามารถและคุณสมบัติ

Thai ID Smart Card Reader and Auto Fill Form (TCR) Version 7.0

โปรแกรมอ่านบัตรประชาชนและกรอกแบบฟอร์มอัตโนมัติ

           Thai ID Smart Card Reader and Auto Fill Form อ่านบัตรประชาชนไทยแบบสมาร์ทการ์ด ใช้เพื่อการอ่านข้อมูลบนหน้าบัตรประชาชนสามารถนำมาใช้งานได้ โดยไม่ต้องคีย์ข้อมูล อาทิเช่นข้อมูล เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ชื่อ - นามสกุล วันเกิด เจ้าของบัตร ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ที่อยู่ และอื่นๆ ที่ปรากฎอยู่บนหน้าบัตร รวมไปถึงรูปถ่ายหน้าตรงได้อีกด้วย โดยโปรแกรมนี้สามารถทำงานร่วมกับเครื่องอ่านบัตรสมาร์ทการ์ด (Smart Card Reader) แบบ USB อีกทั้งยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานในด้านต่างๆ เช่น คลิินิก/โรงพยาบาล, ธนาคาร/สถาบันการเงิน, โรงแรม/ท่องเที่ยว, หน่วยงานราชการ เป็นต้น

 
 

ความสามารถและฟังก์ชั่นการทำงานของระบบ
1. สามารถดึงข้อมูล เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
2. สามารถดึงข้อมูล ชื่อ-นามสกุลภาษาไทยได้
3. สามารถดึงข้อมูล ชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษได้
4. สามารถดึงข้อมูลวัน เดือน ปีเกิด ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
5. สามารถดึงข้อมูลที่อยู่ในบัตรประชาชนได้
6. แสดงข้อมูลวันที่ออกบัตร และวันที่บัตรหมดอายุ
7. สามารถดึงข้อมูลรูปถ่าย ของเจ้าของบัตรได้
8. สามารถส่งออกไฟล์ข้อมูล ในรูปแบบไฟล์ Word, Excel, Text File ได้
9. รูปแบบการทำงานแบบ Auto Fill Form รองรับการใช้งานร่วมกับโปรแกรมอื่น
10. สามารถสั่งพิมพ์ข้อมูลผ่านโปรแกรมได้ทันที

 

รูปภาพแสดงตัวอย่างด้านการตั้งค่าระบบ
(คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่)
รูปภาพแสดงหน้าจอเมนู "ข้อมูลส่งออก"
รูปภาพแสดงหน้าจอเมนู "ตั้งค่าการใช้งาน"

ความสามารถด้านการตั้งค่าระบบ
1. ตั้งค่าสถานะการดึงข้อมูลแบบข้อความอย่างเดียว

2. ตั้งค่าสถานะการดึงข้อมูลพร้อมข้อความและรูปถ่าย
3. ตั้งค่าการใช้งานกับเครื่องอ่านบัตรรุ่นต่างๆ ได้

4. ตั้งค่าการใช้งาน Auto Fill Form ร่วมกับโปรแกรมอื่นๆ
5. ตั้งค่าการส่งออกไฟล์ในรูปแบบ Word
6. ตั้งค่าการส่งออกไฟล์ในรูปแบบ Excel
7. ตั้งค่าการส่งออกไฟล์ในรูปแบบ Text File
8. ตั้งค่าชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน


รูปภาพแสดงตัวอย่างการดึงข้อมูล Auto Fill Form
(คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่)
ตัวอย่างการดึงข้อมูลบัตรประชาชนลงใน PDF
ตัวอย่างการดึงข้อมูลบัตรประชาชนลงใน Microsoft Excel
ตัวอย่างการดึงข้อมูลบัตรประชาชนลงใน Text Document
ตัวอย่างการดึงข้อมูลบัตรประชาชนลงใน Web Application
ตัวอย่างการสั่งพิมพ์สำเนาบัตรประชาชน
ตัวอย่างการดึงข้อมูลบัตรประชาชนลงใน
Windows Application
 
ตัวอย่างการส่งออกข้อมูลในรูปแบบไฟล์เอกสาร Microsoft Word
 
 
ซอฟต์แวร์นี้เหมาะสำหรับ
• หน่วยงานราชการ • องค์การบริหารส่วนจังหวัด/ตำบล • ที่ว่าการอำเภอ/เทศบาล
• คลินิก/โรงพยาบาล/สาธารณสุข • โรงเรียน/มหาวิทยาลัย • หน่วยงานด้านเกษตรและสหกรณ์
• สถานีตำรวจ/หน่วยงานบริการประชาชน • ธนาคาร/สถาบันการเงิน • นิคมอุตสาหกรรม/โรงงานต่างๆ
• สำนักงานด้านกฏหมาย • บริษัทประกันภัย/โชว์รูมรถยนต์ • กีฬา/สุขภาพและความงาม
• โรงแรม/ท่องเที่ยว • บริษัทจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ • บริษัขายงานบริการด้านต่างๆ
• ธุรกิจฝึกอบรม/สัมนา • บริษัทขนส่ง/โลจิสติก • องค์กรภาครัฐและเอกชนอื่นๆ

 

Tag : ceo-software ขาย ซอฟต์แวร์ ขาย โปรแกรม จำหน่ายโปรแกรม ซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์ ราคา ซอฟต์แวร์บริการ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป ซอฟต์แวร์ไทย ซีอีโอ ซอฟต์แวร์ ระบบสารสนเทศ อ่านบัตรประจำตัวประชาชน อ่านบัตรประชาชน โปรแกรม ราคา โปรแกรมกรอกบัตรประชาชน โปรแกรมกรอกแบบฟอร์ม โปรแกรมจัดการ โปรแกรมช่วยกรอกข้อมูล โปรแกรมธุรกิจ โปรแกรมบริหาร โปรแกรมบัตรประชาชน โปรแกรมภาครัฐ โปรแกรมสำเร็จรูป โปรแกรมอ่านข้อมูลจากบัตรประชาชน โปรแกรมอ่านบัตร Smart Card โปรแกรมอ่านบัตร สมาร์ทการ์ด โปรแกรมอ่านบัตรประชาชน โปรแกรมเขียนบัตรประชาชน โปรแกรมไทย
 • CEO-HRM V 7.0
 • CEO-KM V 9.0
 • CEO-EDOC V 8.0
 • CEO-CNM V 8.0
 • CEO-WMB V 4.0
 • CEO-WMB V 5.0
 • CEO-SMS V 4.0
 • CEO-TCR V 7.0
 • Winmax-POS V 5.0
 • CEO-SVM V 7.0
 • ITS-TIDR V 3.0
 • CEO-TMS V 6.0
:: CEO-SOFTWARE LINK ::
www.ceo-software.co.th
www.โปรแกรมไทย.com
www.ซอฟต์แวร์ไทย.com
Our Products     Help
ระบบจัดการองค์ความรู้ ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ระบบจัดการทรัพยากรบุคคล วิธีการสั่งซื้อ
 ระบบจัดการหนังสือเวียน  โปรแกรมขายหน้าร้าน  โปรแกรมอ่านบัตรประชาชน วิธีการชำระเงิน
 โปรแกรมบริหารการส่ง SMS  โปรแกรมจัดการ Tracking โปรแกรมบริหารงานซ่อม ดาวน์โหลด
อินเตอร์แอคทีฟไวท์บอร์ด V4.0 อินเตอร์แอคทีฟไวท์บอร์ด V5.0 โปรแกรมอ่านบัตรประชาชนอัตโนมัติ ข่าวสาร
      ติดต่อเรา
 

CEO-SOFTWARE

บริษัท ซีอีโอ ซอฟต์แวร์ จำกัด  599/30 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel: 02-192-1740-1 Fax: 02-192-1742  Mobile: 086-302-1114, 094-879-4111 Email: contact@ceo-software.co.th