โปรแกรมบริหารจัดการอินเตอร์แอคทีฟไวท์บอร์ด V5.0 Winmax iBoard Studio Software V5.0 ขายราคาถูก โครงสร้างระบบโปรแกรม
 

CEO-SOFTWARE (ซีอีโอ ซอฟต์แวร์) : ซอฟต์แวร์ไทย เพื่อบริหารธุรกิจและองค์กรไทย

:: Login  | Dealer (สมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย) | FAQ | Site Map ::

 
Home | Company | Software | POS & Hardware | Shopping Cart | Services | Customer Ref. | Download | Activate Key | Contact Us
 
  Software Detail
 

 

ซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศบริหารภาครัฐและองค์กร (4)

 
  1.ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์ความรู้  
  CEO-KM V 9.0  
  2.ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล  
  CEO-HRM V 7.0  
  3.ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  
  CEO-EDOC V 8.0  
  4.ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการหนังสือเวียน  
  CEO-CNM V 8.0  
 

ซอฟต์แวร์บริหารภาคธุรกิจและองค์กร (6)

 
  1.โปรแกรมขายหน้าร้าน (Winmax POS)  
  Winmax-POS V 5.0  
  2.โปรแกรมอ่านบัตรประชาชน  
  ITS-TIDR V 3.0  
  3.โปรแกรมอ่านบัตรประชาชนและกรอกแบบฟอร์มอัตโนมัติ  
  CEO-TCR V 7.0  
  4.โปรแกรมจัดการหมายเลขพัสดุส่งสินค้า  
  CEO-TMS V 6.0  
  5.โปรแกรมบริหารจัดการอินเตอร์แอคทีฟไวท์บอร์ด V4.0  
  CEO-WMB V 4.0  
  6.โปรแกรมบริหารจัดการอินเตอร์แอคทีฟไวท์บอร์ด V5.0  
  CEO-WMB V 5.0  

POPULAR TAG
จำหน่ายโปรแกรม ขาย โปรแกรม ขาย ซอฟต์แวร์ โปรแกรมจัดการ โปรแกรม ราคา ceo-software ซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์ ราคา ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป ซอฟต์แวร์บริการ ซอฟต์แวร์ไทย โปรแกรมบริหาร โปรแกรมภาครัฐ โปรแกรมสำเร็จรูป โปรแกรมธุรกิจ โปรแกรมลิขสิทธิ์ ซีอีโอ ซอฟต์แวร์ ระบบสารสนเทศ โปรแกรมไทย โปรแกรมช่วย ระบบ MIS อ่านบัตรประจำตัวประชาชน โปรแกรมอ่านข้อมูลจากบัตรประชาชน อ่านบัตรประชาชน โปรแกรมอ่านบัตร Smart Card โปรแกรมอ่านบัตร สมาร์ทการ์ด โปรแกรมช่วยกรอกข้อมูล โปรแกรมบัตรประชาชน โปรแกรมกรอกบัตรประชาชน โปรแกรมเขียนบัตรประชาชน โปรแกรมกรอกแบบฟอร์ม โปรแกรมอ่านบัตรประชาชน ระบบการจัดเก็บเอกสาร ระบบทรัพยากรบุคคล ซีอีโอ ซอฟต์แวร์โปรแกรม ระบบงานสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ eletronic whiteboard กระดานอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ กระดานไวท์บอร์ดอัจฉริยะ ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ กระดานอินเตอร์แอคทีฟอัจฉริยะ ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ กระดานอิเล็กทรอนิกส์ไวท์บอร์ด
ผู้ชมทั้งหมด 2,220,026
:: ::
ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 2
โปรแกรมบริหารจัดการอินเตอร์แอคทีฟไวท์บอร์ด V5.0  ความสามารถและคุณสมบัติ

โปรแกรมบริหารจัดการอินเตอร์แอคทีฟไวท์บอร์ด v5.0
Winmax iBoard Studio Software v5.0

โปรแกรม Winmax iBoard Studio V5.0 [CEO-WMB V5.0] เป็นโปรแกรมที่ใช้งานร่วมกับกระดานอินเตอร์แอคทีฟบอร์ด
โดยติดตั้งโปรแกรมลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว แสดงภาพผ่านโปรเจคเตอร์ ให้ฉายไปยังกระดานอินเตอร์แอคทีฟบอร์ด เพื่อให้กระดาน
อินเตอร์แอคทีฟบอร์ด สามารถใช้งานการออกแบบ วาดภาพ และอื่นๆ ได้อีกมากมาย เหมาะสำหรับการนำไปใช้ ในโรงเรียน มหาวิทยาลัย สำนักงาน การนำเสนองานในองค์กร เป็นต้น

  
คุณสมบัติโดยรวมของโปรแกรม
โปรแกรม Winmax iBoard Studio V5.0 [CEO-WMB V5.0]
สามารถวาดภาพ รูปทรงเรขาคณิต สร้างกราฟ และแผนภูมิต่างๆ
สามารถนำเข้าไฟล์มัลติมิเดีย เช่น ไฟล์รูปภาพ ไฟล์เสียง ไฟล์ภาพ
เคลื่อนไหว ออกแบบจำลองแผงวงจรไฟฟ้า และแบบจำลองการ
ทดลองเคมีทางวิทยาศาสตร์ บนกระดานอินเตอร์แอคทีฟบอร์ด
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
  
ความสามารถและฟังก์ชันการทำงานของโปรแกรม
1. สามารถวาด และออกแบบภาพ ได้ตามความต้องการของผู้ใช้
    งาน
2. สามารถสร้างกราฟ และแผนภูมิต่างๆ ในรูปแบบ แผนภูมิแท่ง
    แบบ 3 มิติ
3. สามารถวาดภาพรูปทรงเรขาคณิต จากฟังก์การวาดรูปทรง
    เรขาคณิตอัตโนมัติ
4. มีฟังก์ชันออกแบบวงจรไฟฟ้า วงจรลอจิก ต่างๆ
5. สามารถจำลองทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับทำงานของร่างกาย
6. สามารถจำลองการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ตารางธาตุต่างๆ
5. มีฟังก์ชันนำเข้าไฟล์มัลติมิเดีย เช่น รูปภาพ ไฟลเสียง ไฟล์
    ภาพ เคลื่อนไหว ไฟล์ Flash
6. รองรับการใช้งานภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นๆ

 Software

Certificate

 


ซอฟต์แวร์นี้เหมาะสำหรับ
• หน่วยงานราชการ • องค์การบริหารส่วนจังหวัด/ตำบล • ที่ว่าการอำเภอ/เทศบาล
• คลินิก/โรงพยาบาล/สาธารณสุข • โรงเรียน/มหาวิทยาลัย • หน่วยงานด้านเกษตรและสหกรณ์
• สถานีตำรวจ/หน่วยงานบริการประชาชน • ธนาคาร/สถาบันการเงิน • นิคมอุตสาหกรรม/โรงงานต่างๆ
• สำนักงานด้านกฏหมาย • บริษัทประกันภัย/โชว์รูมรถยนต์ • กีฬา/สุขภาพและความงาม
• โรงแรม/ท่องเที่ยว • บริษัทจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ • บริษัขายงานบริการด้านต่างๆ
• ธุรกิจฝึกอบรม/สัมนา • บริษัทขนส่ง/โลจิสติก • องค์กรภาครัฐและเอกชนอื่นๆ
 
  • CEO-HRM V 7.0
  • CEO-WMB V 4.0
  • CEO-WMB V 5.0
  • CEO-KM V 9.0
  • CEO-EDOC V 8.0
  • CEO-CNM V 8.0
  • CEO-TCR V 7.0
  • Winmax-POS V 5.0
  • ITS-TIDR V 3.0
  • CEO-TMS V 6.0
:: CEO-SOFTWARE LINK ::
www.ceo-software.co.th
www.โปรแกรมไทย.com
www.ซอฟต์แวร์ไทย.com
Our Products     Help
ระบบจัดการองค์ความรู้ ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ระบบจัดการทรัพยากรบุคคล วิธีการสั่งซื้อ
 ระบบจัดการหนังสือเวียน  โปรแกรมขายหน้าร้าน  โปรแกรมอ่านบัตรประชาชน วิธีการชำระเงิน
 โปรแกรมบริหารการส่ง SMS  โปรแกรมจัดการ Tracking โปรแกรมบริหารงานซ่อม ดาวน์โหลด
อินเตอร์แอคทีฟไวท์บอร์ด V4.0 อินเตอร์แอคทีฟไวท์บอร์ด V5.0 โปรแกรมอ่านบัตรประชาชนอัตโนมัติ ข่าวสาร
      ติดต่อเรา
 

CEO-SOFTWARE

ซีอีโอ ซอฟต์แวร์ โดย บริษัท อินเตอร์ไซต์ (ประเทศไทย) จำกัด  599/30 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel: 02-192-1740-1 Fax: 02-192-1742  Mobile: 086-302-1114, 094-879-4111 Email: contact@ceo-software.co.th