โปรแกรมบริหารจัดการอินเตอร์แอคทีฟไวท์บอร์ด V4.0 Winmax iBoard Studio Software V4.0 ขายราคาถูก โครงสร้างระบบโปรแกรม
 

CEO-SOFTWARE (ซีอีโอ ซอฟต์แวร์) : ซอฟต์แวร์ไทย เพื่อบริหารธุรกิจและองค์กรไทย

:: Login  | Dealer (สมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย) | FAQ | Site Map ::

 
Home | Company | Software | POS & Hardware | Shopping Cart | Services | Customer Ref. | Download | Activate Key | Contact Us
 
  Software Detail
 

 

ซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศบริหารภาครัฐและองค์กร (4)

 
  1.ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์ความรู้  
  CEO-KM V 9.0  
  2.ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล  
  CEO-HRM V 7.0  
  3.ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  
  CEO-EDOC V 8.0  
  4.ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการหนังสือเวียน  
  CEO-CNM V 8.0  
 

ซอฟต์แวร์บริหารภาคธุรกิจและองค์กร (6)

 
  1.โปรแกรมขายหน้าร้าน (Winmax POS)  
  Winmax-POS V 5.0  
  2.โปรแกรมอ่านบัตรประชาชน  
  ITS-TIDR V 3.0  
  3.โปรแกรมอ่านบัตรประชาชนและกรอกแบบฟอร์มอัตโนมัติ  
  CEO-TCR V 7.0  
  4.โปรแกรมจัดการหมายเลขพัสดุส่งสินค้า  
  CEO-TMS V 6.0  
  5.โปรแกรมบริหารจัดการอินเตอร์แอคทีฟไวท์บอร์ด V4.0  
  CEO-WMB V 4.0  
  6.โปรแกรมบริหารจัดการอินเตอร์แอคทีฟไวท์บอร์ด V5.0  
  CEO-WMB V 5.0  

POPULAR TAG
โปรแกรม ราคา ceo-software ซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์ ราคา ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป ซอฟต์แวร์บริการ ซอฟต์แวร์ไทย โปรแกรมบริหาร โปรแกรมภาครัฐ โปรแกรมสำเร็จรูป จำหน่ายโปรแกรม ขาย โปรแกรม ขาย ซอฟต์แวร์ โปรแกรมจัดการ โปรแกรมลิขสิทธิ์ โปรแกรมธุรกิจ ซีอีโอ ซอฟต์แวร์ ระบบสารสนเทศ โปรแกรมไทย โปรแกรมช่วย ระบบ MIS อ่านบัตรประจำตัวประชาชน โปรแกรมอ่านข้อมูลจากบัตรประชาชน อ่านบัตรประชาชน โปรแกรมอ่านบัตร Smart Card โปรแกรมอ่านบัตร สมาร์ทการ์ด โปรแกรมช่วยกรอกข้อมูล โปรแกรมบัตรประชาชน โปรแกรมกรอกบัตรประชาชน โปรแกรมเขียนบัตรประชาชน โปรแกรมกรอกแบบฟอร์ม โปรแกรมอ่านบัตรประชาชน ซีอีโอ ซอฟต์แวร์โปรแกรม ระบบทรัพยากรบุคคล ระบบงานสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ eletronic whiteboard กระดานอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ กระดานไวท์บอร์ดอัจฉริยะ กระดานอินเตอร์แอคทีฟอัจฉริยะ ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ กระดานอิเล็กทรอนิกส์ไวท์บอร์ด โปรแกรมกระดานอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ชมทั้งหมด 2,214,678
:: ::
ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 1
โปรแกรมบริหารจัดการอินเตอร์แอคทีฟไวท์บอร์ด V4.0  ความสามารถและคุณสมบัติ

Winmax iBoard Studio Software v4.0
โปรแกรมบริหารจัดการอินเตอร์แอคทีฟไวท์บอร์ด v4.0

โปรแกรม Winmax iBoard Studio V4.0 [CEO-WMB V4.0] เป็นโปรแกรมที่ใช้งานร่วมกับกระดานอินเตอร์แอคทีฟบอร์ด
โดยติดตั้งโปรแกรมลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว แสดงภาพผ่านโปรเจคเตอร์ ให้ฉายไปยังกระดานอินเตอร์แอคทีฟบอร์ด เพื่อให้กระดาน
อินเตอร์แอคทีฟบอร์ด สามารถใช้งานการออกแบบ วาดภาพ และอื่นๆ ได้อีกมากมาย เหมาะสำหรับการนำไปใช้ ในโรงเรียน มหาวิทยาลัย สำนักงาน การนำเสนองานในองค์กร เป็นต้น

 
คุณสมบัติโดยรวมของโปรแกรม
โปรแกรม Winmax iBoard Studio V4.0 [CEO-WMB V4.0]
สามารถวาดภาพ รูปทรงเรขาคณิต ออกแบบจำลองแผงวงจรไฟฟ้า
วงจรลอจิก ฟังก์ชันพีชคณิต เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ แผนที่ทางกายภาพ
จำลองการทดลองเคมีทางวิทยาศาสตร์ สร้างกราฟ และแผนภูมิต่างๆ
สามารถนำเข้า ไฟล์มัลติมิเดีย เช่น ไฟล์รูปภาพ ไฟล์เสียง ไฟล์ภาพ
เคลื่อนไหวบนกระดานอินเตอร์แอคทีฟบอร์ดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
 
ความสามารถและฟังก์ชันการทำงานของโปรแกรม
1. ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่ม ลบ ข้อมูลผู้ใช้งานได้
2. สามารถวาด และออกแบบภาพ ได้ตามความต้องการของผู้ใช้
    งาน
3. สามารถสร้างกราฟ และแผนภูมิต่างๆ ในรูปแบบ แผนภูมิแท่ง
    แผนภูมิวงกลม และแผนภูมิกราฟ
4. สามารถวาดภาพรูปทรงเรขาคณิต จากฟังก์การวาดรูปทรง
    เรขาคณิตอัตโนมัติ
5. มีฟังก์ชันออกแบบวงจรไฟฟ้า วงจรลอจิก ต่างๆ
6. มีฟังก์ชันออกแบบแผนที่ทางกายภาพ
7. มีฟังก์ชันออกแบบเครื่องกล
8. มีฟังก์ชันเกี่ยวกับทัศนศาสตร์
9. มีฟังก์ชันเกี่ยวกับแม่เหล็กไฟฟ้า
10. สามารถจำลองการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ตารางธาตุต่างๆ
      รวมไปถึงฟังก์ชันทางเคมี
11. มีฟังก์ชันนำเข้าไฟล์มัลติมิเดีย เช่น รูปภาพ ไฟลเสียง ไฟล์
       Flash
12. สามารถออกแบบแผนภูมิการไหล (Flow Chart)
13. สามารถนำเข้าข้อมูลไฟล์ MS Word,MS PowerPoint, ไฟล์
      PDF, ไฟล์ HTML
14. สามารถส่งออกข้อมูลไฟล์ รูปภาพ, ไฟล์ HTML
15. รองรับการใช้งานภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นๆ

Software

  

Certificate


ซอฟต์แวร์นี้เหมาะสำหรับ
• หน่วยงานราชการ • องค์การบริหารส่วนจังหวัด/ตำบล • ที่ว่าการอำเภอ/เทศบาล
• คลินิก/โรงพยาบาล/สาธารณสุข • โรงเรียน/มหาวิทยาลัย • หน่วยงานด้านเกษตรและสหกรณ์
• สถานีตำรวจ/หน่วยงานบริการประชาชน • ธนาคาร/สถาบันการเงิน • นิคมอุตสาหกรรม/โรงงานต่างๆ
• สำนักงานด้านกฏหมาย • บริษัทประกันภัย/โชว์รูมรถยนต์ • กีฬา/สุขภาพและความงาม
• โรงแรม/ท่องเที่ยว • บริษัทจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ • บริษัขายงานบริการด้านต่างๆ
• ธุรกิจฝึกอบรม/สัมนา • บริษัทขนส่ง/โลจิสติก • องค์กรภาครัฐและเอกชนอื่นๆ
 
  • CEO-HRM V 7.0
  • CEO-WMB V 4.0
  • CEO-WMB V 5.0
  • CEO-KM V 9.0
  • CEO-EDOC V 8.0
  • CEO-CNM V 8.0
  • CEO-TCR V 7.0
  • Winmax-POS V 5.0
  • ITS-TIDR V 3.0
  • CEO-TMS V 6.0
:: CEO-SOFTWARE LINK ::
www.ceo-software.co.th
www.โปรแกรมไทย.com
www.ซอฟต์แวร์ไทย.com
Our Products     Help
ระบบจัดการองค์ความรู้ ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ระบบจัดการทรัพยากรบุคคล วิธีการสั่งซื้อ
 ระบบจัดการหนังสือเวียน  โปรแกรมขายหน้าร้าน  โปรแกรมอ่านบัตรประชาชน วิธีการชำระเงิน
 โปรแกรมบริหารการส่ง SMS  โปรแกรมจัดการ Tracking โปรแกรมบริหารงานซ่อม ดาวน์โหลด
อินเตอร์แอคทีฟไวท์บอร์ด V4.0 อินเตอร์แอคทีฟไวท์บอร์ด V5.0 โปรแกรมอ่านบัตรประชาชนอัตโนมัติ ข่าวสาร
      ติดต่อเรา
 

CEO-SOFTWARE

ซีอีโอ ซอฟต์แวร์ โดย บริษัท อินเตอร์ไซต์ (ประเทศไทย) จำกัด  599/30 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel: 02-192-1740-1 Fax: 02-192-1742  Mobile: 086-302-1114, 094-879-4111 Email: contact@ceo-software.co.th